Luktfri gelè 225g


kr 98,00
  • Fast pastagelé - virker som fluepapir og trekker til seg luktpartikler
  • Miljøvennlig aktivt trekull er hovedingrediensen
  • Én boks holder til ca 20 kvadratmeter areal
Hvordan virker det?
Luktfri er en fast pastagelé med aktivt trekull som hovedingrediens. Det fungerer omtrent som fluepapir; ved å trekke til seg luktpartikler og lukke disse inne.

Hvordan brukes den?
Aller først er det viktig at det er en viss luftgjennomstrømming i rommet, slik at luften passerer forbi og luktpartiklene kan stenges inne. Dersom det er mulig å fjerne selve luktkilden, må dette gjøres først.

Ved store luktproblemer eller et ønske om raskere effekt, kan boksen snus på hodet slik at geleen legges direkte på lokket. Dette vil gi et større overflateareal, slik at Luktfri kan trekke til seg mer lukt raskere - men av samme grunn vil det også gjøre at geleen brukes opp raskere.

Én boks er som regel tilstrekkelig til cirka 20 kvadratmeter, men dette er også avhengig av hvor mye og sterk lukt som skal fjernes. Dersom effekten uteblir eller er liten, anbefaler vi at du forsøker med ytterligere én boks.

Hvorfor aktivt trekull?
Trekull er i utgangspunktet porøst, men kan behandles for å bli enda mer porøst. Etter en slik behandling vil de mange porene i kullet gjøre at selv en liten bit har et ekstremt stort overflateareal - og man kaller det "aktivt trekull". Dette egner seg derfor godt til å trekke til seg små luktpartikler, og fungerer kort sagt ved å "fange" disse inne.

På grunn av det store arealet kan Luktfri binde til seg betraktelig flere luktpartikler enn andre produkter med tilsvarende bruksområde. Dette gjelder spesielt når lukten er på sitt sterkeste, og de fleste andre produkter raskt blir overbelastet.

Med tiden vil gelémassen i Luktfri krympe, og legge trekullet åpent. Da ligger enda flere av trekullets porer åpne for å absorbere luktpartikler, og effekten vil avta. Restene kan da brukes for eksempel i små rom, i støvsugerposer eller liknende. Hvor lang tid dette tar, er avhengig av rommets størrelse, og hvor mye lukt som fjernes.


Hvordan bruke Luktfri?
Alle rom har en lukt - som varierer med bruken av rommet, det være seg hjem, båt, campingvogn, kontorer eller industribygg. Luktfri vil hjelpe mot alle slike lukter.

Når boksen er åpnet, kan Luktfri utløse noe mer av den uønskede lukten i de første 4 - 10 timene. Dette er fordi luktpartikler i vegger, møbler etc. trekkes ut. Etter denne fasen vil luktene gradvis bli absorbert, og produktet har i de neste 12-48 timene en svak lukt av etanol som gradvis vil forsvinne. Etterhvert vil denne kun kjennes om man lukter direkte på produktet i boksen.

Dersom Luktfri ikke fungerer, er det fordi det finnes mer lukt i rommet enn én boks kan klare å fjerne, og derfor er det viktig å dosere riktig. Ved kraftig lukt og ønske om rask luktfjerning, bør man øke doseringen og bruke to bokser eller mer per 20 kvadratmeter.

Anbefalt dosering: Minimum 1 boks à 225 gram per 20 kvadratmeter.

Merk: Nature`s AirSponge Luktfri må aldri brukes til å fjerne giftige gasser! Frykter du at du har med giftige gasser å gjøre, må du kontakte brannvesenet.