Personvernerklæring


Denne personvernerklæringen forteller hvordan BKS Import AS / Luktfri.net samler inn og behandler personopplysninger.

Luktfri.net, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer dette frem under hvert enkelt punkt i denne erklæringen. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Daglig leder er personvernombud. Oppgavene til personvernombudet er å gi ansatte informasjon og råd om personvernlovgivningen, overvåke etterlevelse av personvernforordningen og interne retningslinjer. Samt gi råd om personvernkonsekvenser og være kontaktpunkt for de registrerte og tilsynet.

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Luktfri.net, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

 1. Personopplysninger
  For å gjennomføre et kjøp på Luktfri.net trenger vi navn, adresse, mobilnummer og e-post.

  Dette er nødvendig for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse, holde deg oppdatert med ordrebevegelsene samt kontakte deg dersom det skulle være behov i henhold til dine ordre.

  Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes etter ti år. Vi oppbevarer også IP-adressen som er benyttet ved bestilling av sikkerhetshensyn.

  1.1 Dine rettigheter

  Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som Luktfri.net har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen.

  Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har.

  Opplysninger skal utleveres/overføres på en sikker måte. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.

  Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.

  1.2 Arkivering av personopplysninger

  Regnskapsloven pålegger oss å lagre transaksjonsdata i 5 år. For å kunne ivareta rettigheter i forbindelse med reklamasjoner og angrefrist i henhold til forbrukerkjøpsloven, lagrer vi kjøpshistorikk i 5 år

  1.3 Sikring av personopplysninger
  Luktfri.net har gode rutiner og omfattende tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting.

  Du kan være trygg på at Luktfri.net lagrer dine personopplysninger på en sikker måte.

 2. Utlevering av varer

  Vi samarbeider med Posten for transport av varer. Vi utleverer personopplysninger som er nødvendig for at de skal kunne levere varene til deg. Informasjonen som deles med transportørene er navn, adresse, telefonnummer og ønsket utleveringssted. Opplysningene slettes innen 36 måneder.

 3. Betalingsløsninger

  Av sikkerhetshensyn oppbevarer vi historikk som inneholder IP-adressen vi mottar ordre fra.  Betalingsopplysninger hos Luktfri er: IP-adresse, navn, adresse, e-post og mobiltelefonnummer.

  Alle systemer som behandler personopplysninger knyttet til betaling av ordre er strengt begrenset til ansatte som utfører nødvendige oppgaver knyttet til ordren.

  3.1 Kortbetalinger

  Kortnummer oppbevares ikke utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Det er ikke mulig for Luktfri.net å se hele ditt kortnummer i noen av våre systemer etter gjennomført kjøp. Skulle det oppstå problemer med en kortbetaling kan betalingsansvarlige hos Luktfri.net finne de 6 første og de 4 siste sifrene i ditt kortnummer (IIN/BIN nummer) for å identifisere hvilken bank som har utstedt kortet slik at vi kan bistå i å løse problemet.

  Velger du kort som betalingsmetode vil betalingsopplysninger og kortopplysninger bli delt med vår betalingsleverandør for kort: Shopify og vår kortinnløsere Stripe eller Paypal. Betalings- og kortopplysninger blir kun brukt til å utføre en betaling.

  Informasjonen du oppgir ved nettbetaling vil kun være knyttet til ditt aktuelle kjøp, og ingen kortinformasjon blir lagret hos Luktfri.net.

 4. Informasjonskapsler (Cookies)

  Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.

  Formålet med informasjonskapsler er å gi nettbutikken grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.

  Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at websiden skal fungere.

  Tredjeparts informasjonskapsler blir brukt til analyser, markedsføring og personalisering av websiden.

  Luktfri.net bruker Google Analytics, levert av Google, Inc. Google Analytics bruker cookies for å kunne analysere hvordan brukere bruker siden.

  Google vil bruke denne informasjonen til å vurdere din bruk av nettsiden, lage rapporter om aktiviteten på nettstedet og yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på nettstedet og bruken av internett.

  Hvis du ikke vil at dine besøk på vår webside skal vises i statistikken i Google Analytics, kan du installere et tillegg i din webleser ved å bruke denne lenken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  4.1 Slik kan du unngå informasjonskapsler (Cookies)

  Om du ønsker å unngå bruk av informasjonskapsler kan du stille inn din nettleser til å ikke akseptere disse. Se nettleserens hjelpesider for innstillinger. Vær oppmerksom på at dersom du velger å utelukke informasjonskapsler, vil flere av funksjonene på Luktfri.net ikke fungere.

 5. Markedsføring

  Behandlingsgrunnlaget for e-post og markedsføring er samtykke.

  Vi samarbeider med utvalgte partnere for å få til en god løsning knyttet til e-post forsendelser.

  Markedsansvarlig har det daglige ansvaret for Luktfri.net sin behandling av personopplysninger knyttet til markedsføring, analyse og personalisering.

  5.1 Personopplysninger til tredjepart

  Luktfri.net vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger på andre måter enn beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet eller får ditt samtykke. Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for Luktfri.net. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, i tillegg vil Luktfri.net bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå. Mer informasjon om tredjeparter vi benytter finner du i linken under punkt 4.0.

 6. Endringer i erklæringen

  Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig. Dersom det blir utført større endringer som vesentlig endrer vår personvernpraksis kan vi også varsle deg på andre måter som f.eks. via e-post, eller på selskapets nettside eller sosiale medier.

 7. Kontaktinformasjon

  Har du spørsmål om personopplysninger, ønsker du at Luktfri.net sletter dine opplysninger, eller du ønsker å få utlevert dine personopplysninger lagret av Luktfri.net, så ta kontakt med oss på e-post personopplysning@luktfri.net