Hvordan brukes LUKTFRI gelé?


Nature's Air Sponge LUKTFRI er en fast pastagelé med aktivt trekull som hovedingrediens, som fungerer på samme måte som fluepapir. Det gjør at produktet trekker til seg luktpartikler, og stenger disse inne i trekullet.

Hvordan bruke Nature's Air Sponge LUKTFRI?

Det første du må vurdere, er to ting:

  • Hvor stort er området som trenger luftrensing?
  • Hvordan er muligheten for at luften kan bevege seg i rommet?

Mye bevegelse i luften gjør Nature's Air Sponge LUKTFRI mer effektiv.

Når du har avgjort størrelsen på rommet, kan du enkelt regne ut behovet for bokser ved tommelfingerregelen om at én boks holder til et rom på 20 kvadratmeter i rundt 4-6 uker. Dersom det er spesielt mye eller sterk lukt som skal fjernes, bør du beregne mer enn dette.

Når boksen er åpnet, kan Nature's Air Sponge LUKTFRI utløse noe mer av de uønskede luktene i de første 4-10 timene. Dette er fordi lukt som sitter i vegger, møbler etc. trekkes ut. Etter denne fasen vil luktene gradvis absorberes, og produktet har i de neste 12-48 timene en svak lukt av etanol. Denne vil gradvis forsvinne, og etterhvert bare kjennes om man lukter direkte på produktet i boksen.

Om du har problemer med å få Nature's Air Sponge LUKTFRI til å fungere, er det fordi det finnes mer lukt i rommet enn én boks kan klare å fjerne. Derfor er det viktig å dosere riktig.

Én boks renser luften i et rom på 20 kvadratmeter. Ta av lokket, og sett boksen slik at luften kan sirkulere rundt boksen. Den varer i cirka 4-6 uker, avhengig av hvor mye lukt som skal fjernes. Når det bare er igjen det sorte kullet i boksen, er effekten borte.

For mer effektiv luktfjerning umiddelbart, anbefaler vi å overdosere med dobbelt dose av geléen i 8-12 timer. Deretter settes lokket på halvparten av boksene, som du kan bruke ved senere luktproblemer da boksene har ubegrenset holdbarhet så lenge lokket er tett. Om det er et rom med tekstiler, som tepper eller gardiner, kan Luktfri spray i tillegg brukes med fordel, da disse to produktene utfyller hverandre.

Hvilken plassering du gir Nature's Air Sponge LUKTFRI avgjør hvor stor virkning du får. De viktigste punktene å huske på er disse:

  • Noen rom, for eksempel loft, garasje og bod, krever at du åpner vindu eller dør på gløtt slik at du får sirkulasjon i luften. Her bør du sette Nature's Air Sponge LUKTFRI middels høyt i rommet. Dette sørger også for å holde produktet borte fra barn og dyr.

  • For å fjerne veldig sterke lukter kan du bruke en vifte, i tillegg til å ta produktet ut av boksen og dele det opp. På denne måten skaper du enda større overflateareal, som bidrar til å absorbere flere luktpartikler.

  • Skal du bruke Nature's Air Sponge LUKTFRI i små rom, som for eksempel biler, baderom og skap, må du først la boksen stå helt åpen i to dager. Deretter setter du lokket halvveis tilbake på boksen slik at bare en liten del av geléen ligger åpen. Kommer lukten tilbake, kan du åpne lokket mer.
  • I rom med luftkondisjonering (air condition) kan du sette Nature's Air Sponge LUKTFRI-boksen i nærheten av ventilen som sender luft inn i rommet. Også her bør du tette til lokket etter et par dager. Du kan også plassere boksen inne i systemet - enten rett bak dekselet på lufteventilen, eller mellom luftfilteret og anlegget. Sett alltid boksen på den siden av anlegget som sender luft inn i rommet, og aldri i nærheten av en varmekilde. Nature's Air Sponge LUKTFRI smelter ved 32 grader, og er flytende ved 50 grader.
MERK: Nature`s AirSponge LUKTFRI må aldri brukes til å fjerne giftige gasser. Frykter du at du har med giftige gasser å gjøre, må du kontakte brannvesenet.


Last ned datablad for Luktfri Gelè her (PDF)

Last ned datablad for Luktfri Spray her (PDF)